Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

podľa §281 až §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka znení neskorších predpisov na Dodávku technologických zariadení pre pekáreň.
Celé znenie oznámenia

Kopek plus

Hľadáte výrobky bez prísad a konzervačných látok, koláče s chuťou našich starých mám, otvorte si našu stránku a dozviete sa ďalšie informácie o nás a našich chutných pekárenských výrobkov.